CONDICIONS D'US

En compliment de la Llei 34/2002, de l'onze de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), GESTORIA MONTAÑA informa que és el titular del lloc web www.gestoriamontanya.com. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, GESTORIA MONTAÑA informa de les següents dades:

El titular d'aquest lloc web és GESTORIA MONTAÑA, amb NIF 39629792-X i domicili social al c. Dr. Peris, 12, de Móra d'Ebre, 43740 Tarragona.

Usuari i règim de responsabilitats

L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per GESTORIA MONTAÑA contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d'enllaços i exepcions de responsabilitat

GESTORIA MONTAÑA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitut, veracitat, validesa  o legalitat de llocs aliens  a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

GESTORIA MONTAÑA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web. En conseqüència Gestoria Montaña no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l'usuari.

Modificacions

GESTORIA MONTAÑA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes sense, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web.Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligant compliment durant el temps en què es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. 

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Gestoria Montaña informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recaptades per l'empresa, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota responsabilitat de GESTORIA MONTAÑA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge del seu lloc web pertanyen, per si o com a concessionària, a GESTORIA MONTAÑA. Seran per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts del seu lloc web sense el consentiment exprés de GESTORIA MONTAÑA.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

GESTORIA MONTAÑA es reserva així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrisa les parts podran sometre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema.