FISCAL


Gestió integral en els serveis de Fiscalitat General recurrent a empreses, persones físiques societats cooperatives, comunitats de béns, associacions, entre d'altres entitats optimitzant la tributació.

+ info


LABORALServeis de Contractació Laboral, Administració Local, Seguretat Social i Sistemes de previsió, Prevenció de Riscos Laborals, Outsourcing, Procediments Laborals i Artistes.

+ info


ASSEGURANCES


Oferim una amplia gama de productes asseguradors, d'estalvi i inversió. Des d'una assegurança de cotxe amb assistència fins una assegurança d'estalvi que et garantitza uns tipus d'interés assegurats.

+ info 

GESTORIAEspecialitat en realització de tot tipus de tràmits davant les Administracions Públiques per a particulars, autònoms i empreses.


+ info 


MÀRKETING I COMUNICACIÓ


Desenvolupament d'estratègies de màrketing que permetrà situar la seva marca comercial en una posició dominant en el seu mercat objectiu. Realització de pàgines Web, E-commerce...

+ info

IMMOBILIÀRIA


Gestionem qualsevol tipus d'actiu immobiliàri i l'oferim de forma diferenciada. L'ajudem a vendre o llogar el seu immoble oferint-lo a la nosrtra xarxa comercial.

+ info


NOTÍCIES

· L'INQUILÍ POT RESOLDRE EL CONTRACTE D'ARRENDAMENT ABANS DEL TERMINI PACTAT?

Quan el contracte d'arrendament d'habitatge té una durada determinada, totes dues parts estan obligades a complir-la. Però la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) permet a l'inquilí desistir del contracte si han transcorregut sis mesos de la seva vigència, comunicant-ho a l'arrendador amb una antelació mínima de 30 dies.

· DEROGAT L'ACOMIADAMENT OBJECTIU PER FALTES D'ASSISTÈNCIA AL TREBALL

Al BOE del dia 19 de febrer, s'ha publicat el Reial Decret llei pel qual es deroga l'acomiadament objectiu per faltes d'assistència a la feina establert en l'article 52.d) de l'Estatut dels Treballadors, i amb efectes des del 20-02-20

· APROVATS ELS PROJECTES DE LLEI DELS IMPOSTOS SOBRE SERVEIS DIGITALS I SOBRE TRANSACCIONS FINANCERES (TAXES GOOGLE I TOBIN)

El Consell de Ministres del passat 18 de febrer ha aprovat la remissió a les Corts Generals dels projectes de llei que creen l'impost sobre transaccions financeres (taxa Tobin) i l'impost sobre determinats serveis digitals (taxa Google).