SOBRE NOSALTRES

Habitualment es pensa que una Gestoria és el mateix que una Assessoria però no és cert. No tota persona que es publicita com a assessor o gestor és un Gestor Administratiu, estant les principals diferències en la formació, la garantia en les tramitacions i la varietat de serveis oferts.

Una Assessor pot ser qualsevol persona que tenint o no formació es dóna d'alta en les Administracions per exercir l'activitat d'assessorament. No se li exigeix formació, coneixements en cap matèria, la gran majoria no té un suport del col·legi professional o assegurança de Responsabilitat Civil i fins i tot alguns que es publiciten com tal no estan donats d'alta legalment.

En canvi, a un Gestor Administratiu se li exigeix per exercir almenys una Llicenciatura en Dret, Empresarials, Economiques o Politiques, haver superat unes proves d'accés i estar col·legiat, la qual cosa ja suposa no només una formació adequada i suficient sinó un suport professional de la seva activitat que ofereix garantia al client.

A més, en general un assessor únicament se centra a oferir serveis fiscals, comptables o laborals mentre que un gestor administratiu pot oferir-li una gestió completa de societats, autònoms, particulars, tràmits a Trànsit, estrangeria, tramitació de llicències, herències, gestió en prevenció de riscos laborals, i un llarg etcètera de tràmits sent OFICIALMENT el mediador entre el ciutadà i l'Administració Publica.

Busqui el logotip corporatiu “GA” per reconèixer a un GESTOR ADMINISTRATIU. Rebutgi les imitacions i els enganys. Per desgràcia en el nostre sector hi ha molt intrusisme professional.

Un Gestor Administratiu és la millor eina per a la seva vida personal i professional. No ho dubti, esculli bé!

Treballem per:

· La seguretat jurídica personal, de les empreses i organitzacions en les seves activitats.

· Optimitzar l'estalvi econòmic i de recursos dels nostres clients.

· Facilitar serveis professionals especialitzats amb garantia, responsabilitat i professionalitat  alliberant a l'empresa de tasques delicades i sensibles.